Kancelaria notarialna – komu powierzyć nasze problemy?

Beton dekoracyjny stemplowany
Beton dekoracyjny – trwałość i artyzm
Styczeń 22, 2018
Ocieplanie pianką PUR drewna
Pianka PUR – ocieplanie nie tylko dla domu
Styczeń 27, 2018
Kancelaria notarialna pieczątka notariusza

Kancelaria notarialna pieczątka notariusza

W Polsce pracowanie jako notariusz jest uznawane za wyjątkowo elitarny zawód, albowiem bynajmniej nie ogranicza się jedynie do bycia – jak to się potocznie powiada – osobą, której mogą powierzyć sekrety członkowie naszego społeczeństwa, lecz przy tym kimś, kto świetnie rozeznaje się w złożoności kodeksów i przepisów. Notariusz powinien przez cały czas mieć na oku sprawy swoich Klientów i troszczyć się o wcześniej przytoczonych najlepiej jak potrafi. Kluczowe pytanie – jakie problemy możemy powierzyć notariuszowi i jakie poniesiemy koszty? Prezentujemy niedługi poradnik.

Notariusz w Polsce – historia

Rozpocznijmy od małego szkicu historycznego. Jeśli wierzyć legendom – notariat w naszym kraju miał pojawić się w XII wieku, co mają potwierdzać nadania królewskie z okresu Bolesława Krzywoustego. Trzymając się faktów, wychodzimy od momentu, kiedy to papież Marcin IV wydał decyzję uprawniającą arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba II Świnkę do desygnowania dwóch notariuszy publicznych.

Najstarszy rozpowszechniony polski dokument notarialny pochodzi z roku 1287 i został opracowany przez notariusza Budzisława, zatrudnionego w kancelarii arcybiskupiej. Późniejsze dokumenty pojawiały się stale po 1309 r. Notariat nad Wisłą rozkwitał zwłaszcza w czternastym wieku, kiedy to Polska prowadziła z Zakonem Krzyżackim negocjacje zobowiązujące do przedstawienia wiarygodnych dokumentów oraz innych świadectw notarialnych. Równolegle w tamtych czasach pojawiły się statuty synodalne, określające zasady działalności notariuszy.

W ciągu kolejnych kilkuset lat notariat porządnie się rozwinął, a kluczową rolę odgrywał także gdy byliśmy pod zaborami, tj. w czasie 123 lat, gdy nie istniało państwo polskie – notariusz stał się wtedy osobą zaufania publicznego, a wszystko przez to, że był kojarzony z polską tradycją ziemiańską oraz kulturą kupiectwa.

Po odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości, musiało upłynąć 15 lat zanim powstało Polskie prawo o notariacie. Weszło w życie zaledwie rok później, lecz II wojna światowa i czasy próby odbudowy po wojnie konkretnie tłumiły entuzjazm, związany z rozkwitem działań notariuszy. Za czasów PRL, notariusze stali się urzędnikami państwowymi, obciążanymi przez lata kolejnymi obowiązkami, jak np. uzupełnianie ksiąg wieczystych od 1964 roku.

Wszystko odmieniło się 14 lutego 1991 roku, gdy polski Sejm RP podjął ustawę – Prawo o notariacie.

Ustawa określa:

 • zasady powoływania i odwoływania notariuszy

 • prawa i obowiązki notariuszy

 • strukturę organizacyjną i kompetencje samorządu notarialnego

 • zasady nadzoru nad notariatem

 • zasady odpowiedzialności notariuszy za szkody

 • zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej notariuszy

 • przepisy o aplikantach i asesorach notarialnych

 • zasady dokonywania czynności notarialnych

 • zasady sporządzania aktu notarialnego i aktów poświadczenia dziedziczenia

 • zasady poświadczania dokumentów notarialnych

 • zasady sporządzania wypisów, wyciągów i odpisów aktów notarialnych.

Kilkukrotnie modyfikowana ustawa – ostatnio w 2016 roku – obejmuje notariuszy, których obecnie nad Wisłą będzie ok. 2 tysięcy.

Kancelaria notarialna – kogo wybrać i co załatwimy?

Zaprawiony w bojach notariusz działa w zgodzie z obowiązującym prawem, lecz priorytetowo, troszczy się o najwyższe dobro Kontrahentów kancelarii.

Notariusz jest funkcjonariuszem publicznym, którego priorytetowym zadaniem jest zabezpieczanie interesów prawnych osoby bądź podmiotu, który go zatrudnia i właśnie dlatego w swojej swoich działań musi wykazać się szczególną sumiennością i precyzją. Notariusz to przy okazji człowiek, któremu Zleceniodawcy zawierzają ich sekrety oraz kłopoty i co za tym idzie jedną z pożądanych cech, którą gwarantuje renomowana kancelaria notarialna jest pełna dyskrecja.

Może jest to oczywiste, ale opłaca się dowiedzieć, czy notariusz, któremu zamierzamy powierzyć ważne dla Was sprawy, ma regularnie uzupełnianą, specjalistyczną wiedzę. Sprawdźmy również, czy kancelaria notarialna zapewnia Wam bezpieczeństwo każdej transakcji. Ważnym atutem stałby się z pewnością depozyt notarialny, w którym bez stresu zdeponujemy ważne dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe.

Przejdźmy do ważnej kwestii. Jakie czynności notarialne winny być wykonywane w dobrej kancelarii notarialnej?

– Tworzenie aktów notarialnych
– Redakcja tekstów prawniczych
– Spisywanie protokołów
– Sporządzanie aktów dziedziczenia i testamentów
– Sporządzanie poświadczeń, protestów i odpisów
– Doręczanie oświadczeń

Kancelaria notarialna – co z mieszkaniem?

Czas na jedną z najczęściej poruszanych kwestii na forach branżowych – które dokumenty będą niezbędne i jak przebiegać będzie sprawa zakupu mieszkania z wykorzystaniem kancelarii notarialnej. Nie mamy tutaj specjalnie wyjścia, gdyż przekazanie własności nieruchomości bez zachowania formy aktu notarialnego będzie nieważne.

Zdecydowanie więcej istotnych zaświadczeń musi do notariusza dostarczyć ten, kto sprzedaje analizowane lokum. W przypadku kupującego, będzie to dość krótka lista, obejmująca pieniądze, dokument tożsamości, NIP oraz ewentualnie poświadczenia z banku, dokumentujące wysokość kredytu, który został wzięty na to mieszkanie.

Jeśli chodzi o zbywcę – jest tego bardzo wiele, a zatem najlepszym wyjściem będzie po prostu przepytanie notariusza. Powinien nam na samym początku przedłożyć, co jest wymagane. Do najbardziej kluczowych dokumentów możemy zaliczyć: aktualny odpis księgi wieczystej, zaświadczenie o oznaczeniu budynku numerem porządkowym oraz zaświadczenie o samodzielności lokali;

Notariusz musi sporządzić akty i dokumenty tak, by były one czytelne i zrozumiałe dla analizowanych stron. Przypilnowanie, by wszelkie dane dotyczące tożsamości i wiarygodności były zgodne ze stanem faktycznym to rzecz oczywista.

Kancelaria notarialna, dowiedz się więcej —> http://www.notariusze-torun.eu/