Jakie funkcje pełni notariusz?

Depilacja Toruń - Depilacja laserowa Toruń - Depilacja brazylijska Toruń - Toruń depilacja laserowa - Beauty Medica depilacja
Depilacja laserowa – zabieg dla każdego
Marzec 24, 2017

Jakie funkcje pełni notariusz?

Notariusz Toruń - Kancelaria notarialna Toruń - Notariusz Aleksandra Radzińska - Aleksandra Radzińska kancelaria notarialna

Notariusz jest zawodem wymagającym sumienności i bogatej wiedzy prawnej. Fundamentalnym celem każdego notariusza jest zabezpieczanie czynności prawnych, jak i zapobieganie powstawaniu konfliktów na tle różnego rodzaju sytuacji życiowych. Notariusz jest zatem strażnikiem litery prawa, dbając o spokój prawny swoich Klientów.

Notariusz oprócz tak standardowych zajęć jak rejestrowanie aktów notarialnych zajmuje się również innymi kwestiami, takimi jak choćby deponowanie pieniędzy. Spora liczba z nas pewnie uważa, że kancelaria notarialna to biuro z bogato wyposażonymi regałami i bukowym biurkiem za którym czeka na nas niezawodna Pani Notariusz. Teraz taki wygląd kancelarii notarialnej jest już rzadko spotykany, gdyż co raz więcej notariuszy wykonuje swoje zadania na laptopach, trzymając wszelkie akta i umowy na urządzeniach cyfrowych. Tak, notariusze to niezwykle innowacyjni funkcjonariusze, którzy pomogą Tobie w wielu codziennych sprawach, jak na przykład sprzedaż mieszkania.

W dalszej części wpisu powiemy ci jakie czynności pełni każdy notariusz i co należy do głównych czynności notarialnych.

Notariusz – prawnik z szczegółową specjalizacją

Jeszcze kilkaset lat temu notariusz nazywany był regentem. Osoba ta odpowiedzialna była za sprawowanie władzy za króla w trakcie jego nieobecności. Oczywiście obecnie notariusze zajmują się czymś kompletnie innym, ale część ich obowiązków jest jednoznacznie związana z działalnością państwa. Choćby sporządzanie aktów notarialnych potwierdzających nabycie własności określonej działki.

Co należy zrobić, by zostać pełnoprawnym notariuszem. Jest to dosyć złożony proces, aczkolwiek w każdym roku dużo osób otrzymuje promocję na tą pozycję. Każdy kto marzy o tym by stać się notariuszem musi na starcie zakończyć studia na kierunku prawo. Następnym warunkiem jest zakończenie aplikacji notarialnej, która trwa ponad 3 lata i zakończona jest formalnym egzaminem z wiedzy na temat zawodu notariusz. Po ukończonej aplikacji, konkretna osoba zostaje wyznaczona notariuszem przez ustawowo określonego ministra, który ostatecznie decyduje o siedzibie kancelarii.

Notariusze nie są, jak duża liczba osób wskazuje, funkcjonariuszami publicznymi. Mają oni jednak prawo korzystać z zespołu praw publicznych, między innymi z specjalnej ochrony podmiotowej. Każdy aspekt działania notariusza jest opisany w ustawie prawo o notariacie. Dobrze jest podkreślić, że ceny usług notarialnych ustalone prawnie. Jest to taksa notarialna

W czym może Ci pomóc notariusz?

Jak już nadmieniliśmy służba notariusza jest dokładnie opisana w ustawie prawo o notariacie. Co to implikuje? Notariusz nie może wykonywać innych prac, niż te opisane w powyższej ustawie. Wykaz zadań notariusza jest ścisły, zatem łatwo jest zweryfikować czym konkretnie zajmują się jednostki sprawujące taki urząd.

Oto kompletna lista czynności notarialnych:

  • sporządzanie aktów notarialnych – akt notarialny to akt państwowy, który może być wytworzony jedynie przez notariusza. Akt notarialny jest dokumentem nadzwyczajnym, gdyż poświadcza oświadczenie woli i jest dowodem na wykonanie określonych czynności prawnych. Niektóre uchwały rezerwują formę aktu notarialnego dla legalności konkretnych czynności prawnych, takich jak dla przykładu umowa przenosząca własność nieruchomości.
  • Redagowanie poświadczeń – poświadczenie to następna czynność notarialna dokonywana przez notariusza. Najczęściej poświadcza się własnoręczność podpisu na skopiowanych wersjach jednego dokumentu.
  • Doręczanie oświadczeń – czynność ta polega na doręczeniu drugiej stronie oświadczenia, które może przynosić dla niej pewne skutki prawne. Takie zlecenie przydaje się w trakcie rozwiązywania różnych sporów.
  • Redagowanie protokołów – notariusz po przez spisanie protokołu potwierdza dokonanie określonej czynności prawnej. Zazwyczaj notariusz jest wynajmowany do spisania protokołu ogólnego zgromadzenia jednostki prawnej
  • Sporządzanie protestów weksli i czeków – protest czeku jest czynnością, którą sporządza notariusz zgodnie z zasadami prawa wekslowego. Bodźcem do wykonania protestu może być nieprzyjęcie weksla lub rezygnacja z zapłaty weksla.
  • Przyjmowanie dokumentów na przechowanie – notariusz przechowuje nie tylko papiery prawne, ale także kapitał, papiery wartościowe i inne rzeczy zdefiniowane w poszczególnych przepisach prawa.
  • Konstruowanie wypisów dokumentów – odpis jest ogólnie odtworzeniem oryginału dokumentu. Urzędnik w taki sposób zatwierdza, że kopia dokumentu jest zgodna z jego oryginałem.
  • Pisanie aktów prawnych – notariusz na życzenie strony jest zobligowany do skonstruowania określonego aktu prawnego.

Jak za pewne zaobserwowaliście praca notariusza nie jest wcale taka łatwa. To od niego zależne jest pomyślne dokonanie danej czynności prawnej. Ma na swoich barkach ogromną odpowiedzialność zawodową, gdyż głównym priorytetem jego działalności jest głównie przeciwdziałanie konfliktom prawnym.

Obok wyżej wypunktowanych czynności notarialnych, każdy notariusz specjalizuje się w szeregu innych mniejszych działań opisanych w przepisach odrębnych, na przykład potwierdzaniem oświadczenia o przyjęciu spadku.

Jeżeli szukasz notariusza, który odpowiedzialnie podchodzi do swojej pracy i cieszy się dobrymi opiniami Klientów, koniecznie skontaktuj się z kancelarią notarialną Aleksandry Radzińskiej. Tutaj znajdziesz najistotniejsze informacje teleadresowe.

Notariusz Aleksandra Radzińska
ul. Szeroka 7, 87-100 Toruń