Okiem prawnika – dziedziczenie spadku

grafik toruń ulotki reklamowe agencja reklamowa
Trendy w projektowaniu stron www
Kwiecień 15, 2017
zakręcarki maszyny pakujące linie pakujące
Zakręcarki Zalkin – solidne maszyny przeznaczone do masowej produkcji
Kwiecień 22, 2017

Okiem prawnika – dziedziczenie spadku

prawnik toruń adwokat toruń dziedziczenie spadku

prawnik toruń adwokat toruń dziedziczenie spadku

Jakie opłaty obowiązują osoby, które otrzymały spadek?

Po odejściu członka rodziny, m. in. męża czy matki, na ogół dostajemy spadek. W niektórych sytuacjach niesłychanie cieszy on wszystkich dziedziczących, ponieważ wiąże się z niemałymi dochodami. Wtedy musimy bezwarunkowo zapłacić podatek do urzędu skarbowego, bowiem omawianą okoliczność przedstawia akt prawny z dnia 23 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Trzeba pamiętać, że dziedziczy się nie tylko pieniądze oraz dom, ale też zadłużenia. Jeżeli siostra lub brat nie pokryje ich w trakcie swojego życia, wtedy przechodzą na pozostałych członków rodziny. Możemy się przed tym bez wątpienia zabezpieczyć, m. in. wyrzekając się spuścizny akceptując adekwatną umowę. Trzeba iść do profesjonalnego prawnika, który wyłoży nam zawiłości prawa i zasugeruje, w jaki sposób mamy działać.

Od czego konkretnie trzeba zapłacić podatek?

Przedmiotem opodatkowania są przykładowo: dziedzictwo zwyczajne, otrzymywanie majątku na mocy testamentu, zachowek (jeżeli dziedzic był przeoczony w testamencie), depozyty finansowe (w owym przypadku zmarły członek rodziny musi koniecznie dostarczyć tzw. dyspozycję na wypadek śmierci), fundusze inwestycyjne, a także kompletny majątek występujący poza granicami kraju (lecz w tym miejscu w czasie otwarcia spadku spadkobierca musi koniecznie być obywatelem Polski bądź być polskim płatnikiem).

Musimy pokryć też podatek w takiej sytuacji, kiedy uprawomocni się orzeczenie sądu w kwestii spadku. Mówiąc inaczej, gdy sąd zaaprobuje nabycie spadku. Jeżeli wynajmujemy w niniejszej kwestii adwokata, wówczas on powinien nam wręczyć orzeczenie sądu. Prawie tak samo jest wtedy, gdy akt notarialny poświadczający nabywanie spadku zostanie zarejestrowany.

W jakich sytuacjach nie trzeba płacić podatku?

Istnieje sporo sytuacji, w których nie trzeba płacić podatku od dziedziczenia lub darowizny. W regulaminach określa się trzy sekcje podatkowe. Do pierwszej włącza się najbliższa rodzina: żona, rodzice bądź teściowie. Do drugiej przynależą wnuki brata, wujowie czy małżonkowie rodzeństwa. Do trzeciej grupy należą następni nabywcy spadku. Opłaty wolne od podatku są wyznaczane zgodnie z klasą, do której należy dziedzic. Dla pierwszej kategorii jest to kwota mniej więcej 10.000 zł, dla drugiej – powyżej 7.000 zł, natomiast dla trzeciej – praktycznie 5.000 zł. W sytuacji, kiedy wartość spuścizny wcale nie przewyższy opisanych wcześniej kwot, krótko mówiąc nie trzeba dawać żadnych formularzy do urzędu skarbowego.

Jednak, jeśli dostaniemy spadek, którego wartość będzie znacznie wyższa aniżeli opłata wolna od podatku, wówczas musimy złożyć zaświadczenie podatkowe. Należy zrealizować to w urzędzie mieszczącym się w obszarze zamieszkania następcy w ciągu jednego miesiąca od dnia zatwierdzenia orzeczenia sądu. Następnie odbierzemy decyzję urzędu o wielkości podatku, jaki trzeba opłacić w czasie 14 dni. Podatek waha się w przedziale od kilku do kilkunastu procent i jest uzależniony od zaliczenia do konkretnej grupy podatkowej.

Zrzeczenie się dziedziczenia – przepisy, umowy, przywrócenie prawa

Zgodnie z literą prawa każdy dziedzic posiada opcję odstąpienia od dziedziczenia majątku, np. w przypadku, gdy po zmarłym rodzicu pozostają jakieś długi. W rozumieniu kodeksu cywilnego (art. 1048) dziedzic w niektórych przypadkach może zawrzeć ugodę z ewentualnym spadkodawcą, w jakiej zrzeka się dziedziczenia. Wskazaną deklarację należy zatwierdzić przed otwarciem spadku i jest ona opracowywana na wypadek śmierci testatora. Umowę trzeba obowiązkowo zawrzeć u rejenta, gdyż inaczej nie będzie nigdzie uznawana.

Należałoby pamiętać, iż pierwszym z nadrzędnych efektów rezygnacji z dziedziczenia jest kompletne usunięcie z dziedzictwa dzieci, wnuków i pozostałych członków rodziny. Nie powinniśmy ponadto w owej sytuacji przyjąć zachowku.

Po zrzeczeniu się przejęcia majątku możemy wnioskować o ponowne ustanowienie owego prawa w dwóch sytuacjach:

1. Testator wpisuje nas w akcie „ostatniej woli” – tutaj w ogóle nie chodzi o dziedziczenie z ramienia ustawy, lecz o dziedzictwo z mocy testamentu.

2. Powinniśmy iść jeszcze raz do rejenta oraz podpisać umowę o odtworzenie prawa do spuścizny.

Czym jest zachowek i kto może go dostać?

Każdy z nas posiada prawo do spisania testamentu oraz usunięcia z niego poniektórych bliskich, np. tych, którzy od lat nie utrzymywali z nami kontaktów. Ponadto jedyną osobą włączoną do testamentu jest osoba spoza rodziny. Zachowek przypada dzieciom, wnukom, współmałżonkom oraz rodzicielom, którzy:

  • Nie są w testamencie wydziedziczeni
  • Absolutnie nie odstąpili od majątku
  • Nie poddali w wątpliwość spadku
  • Nie zostali uznani za niegodnych
  • Jeśli chodzi o współmałżonka – jeżeli nie doszło rozpadu małżeństwa z winy potencjalnego dziedzica

Jeśli zaintrygował Cię powyższy materiał, wejdź w link obok – www.prawnik-torun.net – a wyszukasz znacznie więcej wiadomości, m.in. poradnictwo prawne.