Testament u notariusza

Kurs angielskiego - szkoła językowa Toruń
Kursy angielskiego toruń
Sierpień 30, 2020
ekrany led - telebimy diodowe
Ekrany LED
Sierpień 30, 2020
Testament toruń -akty notarialne u notariusza w toruniu

Testament toruń -akty notarialne u notariusza w toruniu

Jak stworzyć testament?

Sporządzenie testamentu ma na celu oddanie swojego dobytku jako następstwo śmierci. Testament to pismo urzędowe, gdzie przedstawia się konkretne osoby, jakie otrzymają spadek. Aby testament był pełnomocny musi wypełnić kilka wymagań zawartych w prawie spadkowym. Głównie osoba planująca spisać testament, musi posiadać zdolność czynności prawnych oraz spisać go samodzielnie przy całkowitej świadomości czynu. Testament obowiązuje dopiero w dniu otwarcia spadku, to znaczy po śmierci testatora. W innym przypadku oddanie dobytku na bazie testamentu nie jest możliwe. Według przepisów spadkodawca może zapisać testament w kilku formach, ale w przypadku każdej z nich należy spełniać opisane prawem warunki.

Trzy formy testamentu

Testament własnoręczny – wybierając tę formę testator musi zapisać dokument w całości odręcznie oraz opatrzyć go pełną datą oraz podpisem. Równie niezbędne jest, żeby z treści w pełni dało się wnioskować, jakim osobom przepisany zostanie dobytek oraz w jakiej części, jeśli np. zostanie rozdzielony na więcej niż jedną osobę. W tej formie niedozwolony jest wydruk komputerowy.

Testament ustny urzędowy – sporządza się go z reguły w formie aktu notarialnego. Z praktyki notariuszy wynika, że lepiej jest zdecydować się na ten rodzaj testamentu, nie tylko ze względu na to, że notariusz zatroszczy się o zgodność testamentu. Testamenty własnoręczne są najczęściej kwestionowane, gdy dochodzi do sporów pomiędzy spadkobiercami. Spisanie testamentu w kancelarii notariusza daje gwarancję, że dokument będzie prawidłowy . Sporządza się go w gronie dwóch świadków, którzy tak samo jak spadkodawca oraz notariusz zostawiają podpisy uwierzytelniające spisanie testamentu. Dodatkowym poświadczeniem jest również protokół zapisywany w czasie spotkania.

Testament ustny szczególny – jest szczególny, stosuje się go tylko wtedy, kiedy istnieje duże prawdopodobieństwo niespodziewanej śmierci testatora. Tyczy się to sytuacji wyjątkowych np. ciężkiej choroby, epidemii, wojny. W tej formie testament może zostać sporządzony w równoczesnej obecności trzech świadków oraz musi zostać zapisany, a następnie podpisany przez co najmniej dwóch świadków.

Istotne jest też to, że każdy testament będzie nieobowiązujący jeśli spadkodawca przygotuje go zmuszony albo w wyniku błędu, czyli jeśli nie będzie sporządzony świadomie oraz z własnowolnie. Ponadto testament zawiera wolę tylko jednej osoby, dlatego nie może zostać zapisany np. wspólnie przez małżonków.

Zapisywanie testamentu u notariusza w formie aktu notarialnego daje korzyści

Notariusz ma za zadanie odmówić spisania testamentu jeżeli tylko nie jest pewien, czy spadkodawca oświadcza wolę zmuszony albo nie jest w pełni świadomy swojej decyzji. Jeżeli nie ma co do tego żadnych wątpliwości, na równi z główną zaletą – pewnością, że przygotowany u notariusza dokument jest zgodny z prawem oraz pełnomocny, znajdujemy również inne zyski płynące ze sporządzenia testamentu u notariusza.

Dzięki obecności notariusza stworzenie testamentu nie powinno być skomplikowane, a ponadto jego zapisy będą czytelne oraz nie wzbudzą wątpliwości co do woli testatora. Testament przygotowany u notariusza nie będzie łatwy do zakwestionowania w razie sporów pomiędzy spadkobiercami lub pozostałymi osobami, jakie nie zostaną zapisane w testamencie.

Co więcej, warto mieć na uwadze, że wszelkie dokumenty sporządzone u notariusza muszą być przechowywane w kancelarii notarialnej. Osoby uczestniczące zabierają jedynie odpis. Za sprawą tego oryginał przechowywany jest bezpiecznie i nawet gdy odpis ulegnie zniszczeniu albo zaginie, bez większych trudności można odebrać następny u notariusza.

Sporządzenie testamentu u notariusza pozwala też na zapisanie go w Rejestrze Testamentów. To prosta baza danych, dzięki której spadkobiercy mogą odszukać informację, w jakiej kancelarii notarialnej znajduje się testament, w którym są uwzględnieni. W Rejestrze nie ma dostępu do treści testamentu, a wiadomość o tym, że dana osoba sporządziła testament jest tajna do końca jej życia. Rejestr zaledwie pomaga odkryć miejsce testamentu, a sam wpis jest darmowy, własnowolny i w każdej chwili można z niego zrezygnować.

Czy poprzez testament można zapisać na kogoś konkretną rzecz?

Przekazanie konkretnej rzeczy majątku jest możliwe tylko na podstawie testamentu w formie aktu notarialnego i tylko w formie zapisu windykacyjnego. Decydując się na taki zapis u notariusza, zyskujemy możliwość przekazania przedmiotu majątkowego (np. samochód, mieszkanie, obraz itp.), zbywalne prawo majątkowe, a także przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne. Istotne jest, żeby w chwili otwarcia spadku przedmiot należał do spadkodawcy, w przeciwnym razie ten zapis zostanie unieważniony.

W jaki sposób odwołać testament?

Pełnoprawnym testamentem jest ten sporządzony jako ostatni, dlatego najłatwiejszym sposobem na odwołanie dokumentu, jest zapisanie nowego. W najnowszym testamencie przygotowanym u notariusza, wskazuje się unieważnienie poprzedniego. Jeżeli zabraknie tego wskazania nowy testament odwołuje poprzedni o tyle, o ile nie są ze sobą zgodne. Unieważnić można także poprzez zniszczenie testamentu albo pozbawienie go cech, które wskazują jego ważność. Testament może być unieważniony w całości lub tylko częściowo.

Notariusz Toruń