Adwokat – Prawo gospodarcze i skarbowe Toruń

Medycyna estetyczna zabiegi Toruń
Zabiegi medycyny estetycznej
Wrzesień 12, 2019
Lifting zabiegi hi fu i nici liftingujące Toruń
Lifting – jaka metoda jest najlepsza
Wrzesień 24, 2019

Adwokat – Prawo gospodarcze i skarbowe Toruń

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Adwokat zajmujący się prawem karnym ma wiele zadań, jakie wymagają odpowiedzialności i rzetelności. Właściwe reprezentowanie klientów niezależnie od tego, czy są poszkodowanymi czy oskarżonymi jest priorytetem jego fachu. Każda sprawa, gdzie ktoś jest podejrzany lub oskarżony o przekroczenie praw zawartych w kodeksie karnym i innych ustawach zalicza się do szerzej pojmowanych spraw karnych. Można je podzielić na kilka mniejszych kategorii, które obejmują rodzaje wykroczeń: sprawy powszechne, gospodarcze, skarbowe, wykonawcze oraz wykroczeniowe. Należy jednak pamiętać, że wszystkie sprawy karne są rozstrzygane według takich samych reguł i żadna nie stanowi wyjątku.

Powszechne sprawy karne

Powszechne sprawy karne, to sprawy, z którymi adwokaci zajmują się najczęściej. W tej kategorii znajdują się wykroczenia, jakie mają szczególny wpływ na życie oskarżonych i poszkodowanych. Zazwyczaj są to wykroczenia z zakresu ruchu drogowego, na przykład prowadzenie pojazdów pod wpływem narkotyków lub alkoholu albo kolizje, w których adwokaci zapewniają pomoc zarówno sprawcom jak i pokrzywdzonym. Adwokaci trudnią się też sprawami dotyczącymi przestępstw narkotykowych, a także oszustw, kradzieży, wyłudzeń lub fałszerstw – również w wypadku pieniędzy, dokumentów, danych i tożsamości. Szczególne sprawy karne, powodują znaczącą krzywdę wobec osób poszkodowanych, to znaczy mają negatywny wpływ na ich zdrowie fizyczne lub psychiczne i na ich życie. Są to: pobicia, rozboje, wykroczenia seksualne, a także zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Najprostsze powszechne sprawy karne wynikają ze zniesławienia i pomówień.

Gospodarcze sprawy karne

Gospodarcze sprawy karne należą do trudniejszych spraw, ponieważ odnoszą się do wykroczeń w obrocie gospodarczym i mogą mieć zły wpływ na sposób postrzegania marki. Adwokaci podejmując się spraw z zakresu gospodarki wśród innych działań reprezentacyjnych, dbają także o to, żeby postępowanie w jak najmniejszym stopniu oddziaływały na renomę, pozycję i interesy firm. Karne sprawy gospodarcze tyczą się w głównej mierze finansów, a także wszystkich czynności wpływających na szkodę spółki. Największą szkodę dla przedsiębiorstw mogą powodować wszelkiego rodzaju oszustwa ubezpieczeniowe i bankowe, a także wyłudzenia kredytów albo dotacji. Zwykle realizowane przez kancelarię prawną postępowania tyczą się także malwersacji finansowych – w tym także przez internet oraz czynnego lub biernego łapownictwa, zwłaszcza kiedy ma przekonywać do działań na szkodę spółki. Pomoc prawna jest też możliwa w sprawach przetargów i zamówień publicznych.

Skarbowe sprawy karne

Zazwyczaj karne sprawy skarbowe są skutkiem nieodpowiedniego wykonywania rozliczeń podatkowych. niewłaściwe prowadzenie rozliczeń często nie wynika z braku wiedzy, a ze celowych działań. Prawo karne zajmuje się w głównej mierze nielegalnymi praktykami przedsiębiorstw, ale jest także zasadne w przypadkach, kiedy sprawy są prowadzone przeciwko niewinnym jednostkom z zamiarem wyrządzenia szkody i ze względu na intensywny nadzór Krajowej Administracji Skarbowej. Adwokat jest z reguły potrzebny, kiedy dochodzi do oszustw podatkowych oraz wyłudzeń podatku VAT. Także kiedy w ciągu działań kontroli skarbowej zostają odkryte zarobki z nieujawnionych źródeł. Zdarza się także, że poprzez sąd trzeba domagać się korekty deklaracji podatkowej.

Wykonawcze sprawy karne

Wykonawcze sprawy karne tyczą się osób, które już zostały skazane poprzez wyrok sądu i chcą w związku z tym podjąć określone działania. Są to więc sprawy powiązane z sposobem i kryteriami odbywania wyroku i zapłatą grzywny albo wykonywaniem obowiązków, wymaganych przez sąd. Adwokat wspiera skazanego w staraniach o korzystniejsze warunki kary. Najczęstszymi karnymi sprawami wykonawczymi są sprawy obejmujące zawieszenia lub odroczenia wykonania kary, przedterminowego zwolnienia warunkowego albo przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności. Zwykle skazani także ubiegają się o wydanie kary łącznej w wypadku, jeśli popełnionych zostało więcej przestępstw przed poznaniem wyroku lub zmianę sposobu odbywania kary, np. przez użycie dozoru elektronicznego. Zdarzają się również przypadki, kiedy osadzony domaga się rekompensaty od aresztu śledczego, jeżeli jego stan zdrowia uległ pogorszeniu ze względu na marne warunki w celi. Adwokat może także wypracować rozdzielenie zapłaty grzywny na raty.

Wykroczeniowe sprawy karne

Zdarzenia o najmniejszej szkodliwości społecznej należą do grupy karnych spraw wykroczeniowych. Pomimo to rezulataty takich działań mogą okazać się dla sprawców znaczące i zawierać takie konsekwencje karne jak na przykład: zakazy zajmowania pewnych stanowisk, przebywania w określonych miejscach albo prowadzenia pojazdów. Zazwyczaj zaliczane są tu także wszelkiego rodzaju kolizje i zdarzenia drogowe, choć z reguły są to mniej istotne wykroczenia. Przeważnie adwokaci mierzą się w tej kwestii z zakłócaniem porządku publicznego oraz miru domowego, uszkadzaniem mienia prywatnego i publicznego oraz ze śmieceniem. Wykroczeniowe sprawy karne to również niewłaściwe usuwanie odpadów, długotrwały brak dowodu osobistego albo kierowanie działalności gospodarczej bez koniecznego zgłoszenia. Te sprawy, choć są mniejszej wagi podlegają tak samo rzetelnej pracy adwokata, jak w wypadku pozostałych przestępstw.

www.iuscogens.pl/specjalizacje/prawo-karne/